Cura Bewindvoering B.V.


Bewindvoering: Iets voor u?

Er zijn soms omstandigheden zoals ziekte of ouderdom waardoor mensen hun financiële zaken niet meer kunnen regelen. Soms kan een familielid uitkomst bieden maar dat kan ten koste gaan van de familierelatie.

Het is prettig als iemand zorgt dat de rekeningen op tijd betaald worden en er wekelijks huishoudgeld op de rekening staat. Als uw financiën in goede handen zijn geeft dat een gevoel van rust en zekerheid. Hiervoor zorgt de bewindvoerder. Jaarlijks moet de bewindvoerder rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. De kantonrechter controleert het werk van de bewindvoerder.

Bewindvoering doen wij uitsluitend op vrijwillige basis, dat wil zeggen dat de onder bewind gestelde het ermee eens is. Bewindvoering kan worden opgeheven wanneer de onder bewind gestelde hiertoe een verzoek indient bij de kantonrechter. Deze wint advies in bij deskundigen waarna hij kan besluiten de bewindvoering op te heffen.

Hieronder vind u een video van Rechtspraak.nl waar op eenvoudige wijze uitgelegd wordt wat bewindvoering inhoud.